Jirameth Pitipongoran

เกี่ยวกับ Jirameth Pitipongoran

   จุดขายคือความคุ้มค่าในด้านความสวยงามและการใช้สอยพท. การวางแผนงบประมาณตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ตกแต่งภายในจนถึงการเลือกอุปกรณ์ใช้สอยและของตกแต่งบ้าน

ตัวอย่างผลงาน

Bedroom

Kitchen

เกี่ยวกับ Jirameth Pitipongoran

   จุดขายคือความคุ้มค่าในด้านความสวยงามและการใช้สอยพท. การวางแผนงบประมาณตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง ตกแต่งภายในจนถึงการเลือกอุปกรณ์ใช้สอยและของตกแต่งบ้าน
  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1355 ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800