Sombat Sunthoncharu

เกี่ยวกับ Sombat Sunthoncharu

   Design is the way to Solve customer needs in term of CREATIVITY via Designer Language. ทิศทางของการวิจัยและพัฒนาผลงานการออกแบบในมุมมองความคิดของผม ผมคิดว่า คือการที่เรารับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นมาศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลลัพธ์นั้น คือ ประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ใช้ผลงาน เพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น

ตัวอย่างผลงาน

DR. PHIRAT's House

MEN's Salon & Spa : DUBAI

CA OFFICE โครงการสำนักงาน 4 ชั้น

ENUV Office์

เกี่ยวกับ Sombat Sunthoncharu

   Design is the way to Solve customer needs in term of CREATIVITY via Designer Language. ทิศทางของการวิจัยและพัฒนาผลงานการออกแบบในมุมมองความคิดของผม ผมคิดว่า คือการที่เรารับปัญหาที่เกิดขึ้น หรือที่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นมาศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ด้วยความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผลลัพธ์นั้น คือ ประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ใช้ผลงาน เพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายขึ้น
  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1355 ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800