บ้านอยู่ดี

  • 098-2796068
  • เลขที่ 15 ซอย ประดิพัทธ์ 17 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400

เกี่ยวกับ บ้านอยู่ดี

   ออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า บ้านอยู่ดีออกแบบและจัดสรรพื้นที่การใช้งาน โดยสถาปนิกและวิศกรมืออาชีพ เน้นความคุ้มค่าและความรู้สึกอยู่สบายของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญ บริการเลือกได้ ชัดเจน งบไม่บาน จัดการสินค้า และ บริการให้ลูกค้าเห็นราคาที่แน่นอน และสามารถเลือกได้ตามงบประมาณ พร้อมให้คำแนะนำอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา มั่นใจ เห็นภาพ ติดตามได้ทุกขั้นตอน ยกระดับงานก่อสร้าง คลายกังวล คนสร้างบ้าน ด้วยระบบก่อสร้างเฉพาะของบ้านอยู่ดี พร้อมรายงานผลการก่อสร้าง ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

ตัวอย่างผลงาน

บ้านอบอุ่น

บ้านอุ่นใจ

บ้านอุ่นใจ 2

เกี่ยวกับ บ้านอยู่ดี

   ออกแบบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า บ้านอยู่ดีออกแบบและจัดสรรพื้นที่การใช้งาน โดยสถาปนิกและวิศกรมืออาชีพ เน้นความคุ้มค่าและความรู้สึกอยู่สบายของผู้อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญ บริการเลือกได้ ชัดเจน งบไม่บาน จัดการสินค้า และ บริการให้ลูกค้าเห็นราคาที่แน่นอน และสามารถเลือกได้ตามงบประมาณ พร้อมให้คำแนะนำอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา มั่นใจ เห็นภาพ ติดตามได้ทุกขั้นตอน ยกระดับงานก่อสร้าง คลายกังวล คนสร้างบ้าน ด้วยระบบก่อสร้างเฉพาะของบ้านอยู่ดี พร้อมรายงานผลการก่อสร้าง ทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ
  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1355 ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800