บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

เกี่ยวกับ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

   เดือนตุลาคม 2524 จุดเริ่มต้นที่มีความหมายสำหรับ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้ก่อตั้ง 4 ท่านได้แก่ นายสุวัตร ชินเวโรจน์, นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี, นายอภัย หน่อพยัคฆ์ และนายปราโมทย์ ธีรกุล ภายใต้จุดมุ่งหมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว คือ “ การสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า พร้อมพัฒนางานด้านสิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น” นับเนื่องถึงวันนี้ สู่ทศวรรษที่ 4 ของโฟร์พัฒนา เพราะความสำเร็จในวันนี้ ... มาจากจุดเริ่มต้นในวันก่อน หากมองย้อนกลับไป จากบริษัทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในซอยเสนานิคม กับจำนวนพนักงานที่ไม่มากนัก เริ่มต้นจากการรับสร้างบ้าน ซึ่งต่อมาได้ขยายกำลังทางธุรกิจขึ้นมาอีกหลายแขนง เพื่อให้งานบริการครบวงจรในเรื่องบ้าน ในรูปแบบ ONE STOP SERVICE การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ อันนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมีคุณค่าในวันนี้ และพร้อมจะก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าและสังคมตลอดไป

ตัวอย่างผลงาน

เจ้าของบ้าน คุณทับทิม หิรัญเทพ

เจ้าของบ้าน คุณคมสัน-คุณนริสรา สุทธินันท์

เจ้าของบ้าน คุณปลอด ขำเจริญ

เจ้าของบ้าน คุณรวงรัตน์ ศรัณยนิติกุล

เกี่ยวกับ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด

   เดือนตุลาคม 2524 จุดเริ่มต้นที่มีความหมายสำหรับ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของคณะผู้ก่อตั้ง 4 ท่านได้แก่ นายสุวัตร ชินเวโรจน์, นายก่อเกียรติ แย้มมีศรี, นายอภัย หน่อพยัคฆ์ และนายปราโมทย์ ธีรกุล ภายใต้จุดมุ่งหมายที่รวมเป็นหนึ่งเดียว คือ “ การสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า พร้อมพัฒนางานด้านสิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสูงยิ่งขึ้น” นับเนื่องถึงวันนี้ สู่ทศวรรษที่ 4 ของโฟร์พัฒนา เพราะความสำเร็จในวันนี้ ... มาจากจุดเริ่มต้นในวันก่อน หากมองย้อนกลับไป จากบริษัทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในซอยเสนานิคม กับจำนวนพนักงานที่ไม่มากนัก เริ่มต้นจากการรับสร้างบ้าน ซึ่งต่อมาได้ขยายกำลังทางธุรกิจขึ้นมาอีกหลายแขนง เพื่อให้งานบริการครบวงจรในเรื่องบ้าน ในรูปแบบ ONE STOP SERVICE การให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจ อันนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างมีคุณค่าในวันนี้ และพร้อมจะก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้าและสังคมตลอดไป
  • สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1355 ถนน ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800