logo
รอแยลเฮ้าส์

รอแยลเฮ้าส์ "สร้างบ้านด้วยสมอง"
เกี่ยวกับ รอแยลเฮ้าส์
   เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงของบ้าน คือสมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านที่ให้ความสุขกาย สุขใจ คือบ้านที่ สมาชิกทุกคนอยู่อาศัยด้วยความอบอุ่น รอแยลเฮ้าส์จึงมอบ “บ้าน” ที่ให้ความมั่นคงด้านโครงสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัย และความพึงพอใจในบริการ
ตัวอย่างผลงาน

บ้านอัจฉริยะสไตล์ Modern กลิ่นอายญี่ปุ่น - ผ.ศ.ดร.ณัฐพงศ์ กิจสุวรรณ

บ้านสไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย - นายแพทย์นพรัตน์ รัตนวราห

บ้านสไตล์โมเดิร์นกลิ่นอายรีสอร์ท

บ้านสไตล์โมเดิร์น - คุณธัญญารัตน์ ตั้งกิจงามวงศ์

เกี่ยวกับ รอแยลเฮ้าส์
   เพราะสิ่งสำคัญที่แท้จริงของบ้าน คือสมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านที่ให้ความสุขกาย สุขใจ คือบ้านที่ สมาชิกทุกคนอยู่อาศัยด้วยความอบอุ่น รอแยลเฮ้าส์จึงมอบ “บ้าน” ที่ให้ความมั่นคงด้านโครงสร้าง ความมั่นใจในความปลอดภัย และความพึงพอใจในบริการ