ห้องนอนสไตล์ลอฟท์ 0001

ห้องนอนสไตล์ลอฟท์ 0001

ห้องนอนสไตล์ลอฟท์ ที่มีพื้นที่ไม่มากนัก แต่สามารถตกแต่งให้โล่งโปร่งสบายได้ด้วยช่องแสงขนาดใหญ่ ฝ้าเพดานลาดเอียงตามหลังคาต่อเนื่องสู่พื้นที่ภายนอก โชว์โครงหลังคาและเน้นการใช้วัสดุที่โชว์ให้เห็นผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติอย่างไม้และปูน เพิ่มความโดดเด่นให้กับผนังอีกด้านด้วยกระเบื้องตกแต่งผนังลายโชว์แนวในโทนสีขาว